Klauzula informacyjna

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

1.     Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu www.kumi.pl/muso jest 

KUMI s.c. zarejestrowany w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej  w 91-328 Łódź ul. Srebrna 15 NIP 7262601520.

Dane kontaktowe KUMI s.c. : tel. +48 609906110, adres e-mail: kumi@kumi.pl

2.  Kumi s.c. przetwarza dane osobowe w celach: 

a/ świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta w Sklepie www.kumi.pl/muso,

b/ udostępnienia Sklepu w celu wykonania umowy sprzedaży lub przed zawarciem umowy -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

c/ marketingowych – takich jak otrzymywanie newsletterów, ofert, informacji o nowościach - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes KUMI s.c. – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

d/ rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes KUMI s.c. – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

e/ wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z  KUMI s.c..  

 

4.Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko; datę urodzin, adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

6. Odbiorcami danych osobowych będą:

a/ podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne KUMI s.c. w celu obsługi portalu www.kumi.pl/muso oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością KUMI s.c.,

b/ podmioty świadczące usługi dostawy produktów - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

c/ PRZELEWY24.pl oraz PAYPAL.pl -  podmioty świadczące usługi płatności on-line.

6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

 

 

 

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do 

KUMI s.c. z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.
Z poważaniem
Zespół KUMI s.c.